Archibald Tech

Archibald Tech Co.,Ltd

อาร์ชิบัลด์ เทค

ชั้น 2 อาคาร E1 สวนอุตสาหกรรม West Chuanye เขต Shajin เซินเจิ้น China.518104

อีเมล
โทรศัพท์

โทรศัพท์:+86 18688692913

ชั่วโมง

จันทร์-ศุกร์: 9.00 - 18.00 น.

วันเสาร์ อาทิตย์ : ปิดทำการ

เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา